نصب و راه اندازی ارتفاع سنج گاما بروی مخزن دایجستر کارخانه چوب و کاغذ مازندران . ۲۱ مرداد ۱۳۹۷