اهداف شرکت

1.

1. تبدیل مستقیم پژوهش به تجهیزات صنعتی

2. بومی سازی سیستم های سنجش پرتویی

3. رفع نیازمندیهای صنایع

4. تلاش برای عدم وابستگی به خارج از کشور

5. تربیت و پرورش نیروهای مجرب

6. توسعه فعالیتهای بین رشته ایی

7. تولید مقالات و مستندات علمی در سطح ملی و بین المللی

8. ایجاد بستر مناسب برای گذراندن کارآموزی – پایان نامه و دکتری

9. ارتقا نمونه های ساخته شده

10.اخذ تاییدیه ها و استاندارهای مربوطه