پایشگرها، دزیمترها و اسپکترومترها

پایشگر سریع و دزیمتر قابل حمل P100

اسپکترومتر و پایشگر قابل حمل P101

دزیمتر فردی-محیطی P104

سیستم مانیتورینگ منطقه ای مدل 2017 RMS-100

دزیمتر محیطی (سقفی-دیواری) RMS-101

کلید واژه ها 

خرید ، اسپکترومترهای آزمایشگاهی، دزیمتر سقفی ، دزیمتر دیواری، دزیمتر جیبی، دزیمتر با جی پی اس، کالیبراسیون تعمیر نصب، مخصوص بیمارستان ها و اماکن هسته ای، دزیمتر های محیطی، اسپکترومتر های قابل حمل، دزیمترهای  پرتو های گاما و ایکس