خدمات

شرکت پرتو تجهیز بعثت در زمینه های زیر به متقاضیان خدمات ارائه می نماید:

1-  مشاوره در اخذ پروانه ها و مجوزهای لازم از سازمان انرژی اتمی ایران و تهیه برنامه جامع حفاظت پرتویی RPP

2-   برگزاری دوره ها و کارگاهای آموزشی ابزار دقیق و اتوماسیون

3-   مشاور در خرید تجهیزات پرتویی خارجی

4-    تامین و نصب لامپ های X-Ray

5-   تعمیر و بازسازی تجهیزات و ابزار دقیق هسته ای

6-   اجرای کالیبراسیون و تعیین صحت ابزار دقیق هسته ای

7-   طراحی و ساخت اتاقک و سلول های سربی

8-  اجرای پروژه های نقشه یابی پرتوزایی (Radioactive Mapping)

9-   اسکن خطوط فرایندی صنایع در حین کار جهت تعیین عیوب و گرفتگی

10-   ساخت آشکارسازهای خاص (چرنکوف، شمارنده بیوفوتون و...)