ابزار دقیق هسته ای

 

استفاده از خاصیت نفوذ بالای پرتوهای گاما در مواد مختلف موجب کاربرد وسیع این پرتوها در شاخه های صنعت، پزشکی و کشاورزی در طول یک قرن گذشته گردیده است. صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیز در میان صنایع مختلف از جمله صنایعی بوده است که بطور گسترده ایی از تجهیزات پرتویی در سیستم های میترینگ و تحلیل فرآیندی استفاده کرده است.

از آنجاییکه اغلب تجهیزات و فرآیندهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اغلب در مخازن تحت فشارهای بالا، دماهای بالا و اغلب با خاصیت انفجار در حال انجام هستند لذا بکارگیری تجهیزات اندازه گیری با تماس غیر مستقیم و همچنین آنلاین بودن نتایج یک مزیت بزرگ برای ابزار سنجش تلقی می گردد.

در 70 سال گذشته، فناوري هسته اي كاربرد وسيعي در پزشكي، صنعت و تحقيقات پيدا كرده است. اين كاربردها، به رفتار ويژه راديوايزوتوپها يا تابش توليد شده بوسيله دستگاهها و تجهيزات هسته اي و اتمي بستگی دارند. مهارت در كاربردهاي فناوري هسته اي توسعه يافته، در نيم قرن گذشته فوق­العاده بوده است.

 در این میان نقش این فناوری در دو زمینه کلی سیستم های سنجش و ردیابهای هسته ای در اندازه گیری های صنعت نفت انکار ناپذیر می باشد.

 روش های اندازه گیری

 ارتفاع،

چگالی،

ضخامت،

رطوبت،

تعیین درصد در ترکیبات دو فازی و سه فازی،

تعیین نوع رژیم،

اسکن برج ها،

اکتشافات میدان نفتی

و همچنین استفاده از ردیابها در تعیین زمان اقامت یا زمان ماند،

نشت یابی در خطوط و مبدل ها،

تصویربرداری های 3 بعدی توزیع جریان و سیال

و بسیاری از کاربردهای دیگر نقش پر اهمیت این فناوری در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز را می رساند.