1) طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی لول متر گاما تایپ با استفاده از دتکتور میله ای طول بلند ۲۰۰ سانتیمتر 2) برای اولین بار دتکتور دارای استاندارد IP67 و EX D پتروشیمی مهاباد- ۲و۳ مهر ۱۳۹۸تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۴/۸